Forum ana sayfa Definecinin Bilmesi Gerekenler İşaretleri çözerken nelere dikkat etmeliyiz Zeytin dalı neden barışın sembolüdür?

Zeytin dalı neden barışın sembolüdür?

Definecilik alanında işaret çözümü
Mesajlar: 2881
Resim
Zeytin dalı, Antik Yunanistan geleneklerine dayanan ve Batı kültüründe barışı veya zaferi simgeleyen sembol.
Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan paranın arka kısmında yer alan Mars, elinde bir zeytin dalı tutarken.
Yunan mitolojisinde Athena, Atina'nın sahibi olabilmek için Poseidon ile yarış içerisindedir. Bu amaç doğrultusunda Poseidon, üç dişli mızrağını Akropolis'e saplayarak deniz suyunun fışkırmasını sağlayarak şehre sahip olur. Athena ise buna karşılık şehre bir zeytin ağacı diker. Zeus'un başkanlığını yaptığı, tanrı ve tanrıçaların huzurunda kurulan mahkemede yeryüzüne daha güzel bir hediye verdiği belirlenen Athena haklı bulunur. Böylece bölgeye zeytinin ilk getirilişi Athena'ya mal edilir. Tüm bunlara dayanılarak Antik Yunanistan'da gelinlere zeytinden yapılan bir taç giydirilir ve Antik Olimpiyat Oyunları'nda birinciler zeytin dalıyla ödüllendirilirdi.
Zeytin dalının barışın bir sembolü olarak kullanılması MÖ beşinci yüzyıla dayanır. Yunan oyun yazarı Aristophanes'in Barış (Irini) adlı eserinde "tüm tanrıçaların en yücesi, barış tanrıçası Irini'ye göre zeytinin oldukça değerli olduğu" belirtilir. Benzer şekilde zeytin dalı, Roma İmparatorluğu dönemindeki sikkelerde de Irini'nin niteliklerinden biri olarak yer almaktadır.


Mesajlar: 2881
Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı
Beyaz güvercinlerin ağzında ki barışın simgesi, kardeşliğin türküsü Zeytin dalı. Birçok derde deva, sağlık mucizesi Zeytinyağı... İnsanlığın zeytin ağacıyla tanışması tam 8000 yıl öncesine dayanmaktadır.
Söylentiye göre tufana yakalanan Hz. Nuh Peygamber'in gemisinden saldığı beyaz güvercin, bir müddet sonra bir zeytin dalıyla dönerek, tufanın bitişini müjdelemiştir. Bu sebeple Zeytin dalı ve beyaz güvercin dünyada barışın simgeler olmuştur. Hristiyanlar zeytini şans ve barış sembolü olarak kabul ederler, elçiler haber ulaştırdığında zeytin dalı verirlerdi. Yunanlılar ve Romalılar, zeytin ağacıgeleneğini, zeytinliklere girme, yetiştirme ve toplama gibi işleri yalnızca iyi ve dürüst insanların yapmasına izin vererek sürdürmüşlerdir.
Günümüzde Kral Minos'un Knossos'taki sarayında yeralan zeytinyağı küpleri ise M.Ö. 2500 yıllarında, Girit Adası'nın en büyük geçim kaynağı olan, zeytin ve zeytinyağı ticaretinin tanıklığını yapmaktadır.
Kuranı Kerim'de de zeytinden mübarek bir bitki şeklinde bahsedilmiş, su, hurma ve zeytin ile iftar yapılması önerilmiştir.
Günümüzde özellikle zeytin ağacıyla kaplı alanlarıyla Ayvalık, yaklaşık 2.5 milyon zeytin ağacıyla Ege'nin zeytin başkenti konumundadır.


Dön İşaretleri çözerken nelere dikkat etmeliyiz