Forum ana sayfa Arkeoloji & Sanat Klasik Arkeoloji Ordu'da 2500 Yıllık Tartışma

Ordu'da 2500 Yıllık Tartışma

Arkeoloji hakkında bilgilerMesaj Pzr Şub 19, 2012 9:27 am

Mesajlar: 2881
Resim
Ordu il merkezine 20 km. uzaklıktaki Bayadı köyü sınırları içinde yer alan ve antik bir yerleşim alanı olan "Kurul Kalesi Yerleşmesi"ndeki kazı çalışmalarında Pontus devletinin son kralı 6. Midridat dönemine ait 2 bin 500 yıllık sikkeler bulundu.
Resim
Doğu Karadeniz'de ilk bilimsel kazı olma özelliğini taşıyan, Ordu Valiliği'nin desteğinde Ordu Müze Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında bölgenin tarihine ışık tutan kalıntılar ortaya çıktı. Kazılarda M.Ö. 280-63 yılları arasında hüküm süren Amasya merkezli Pontus devletinin son kralı olan Pers hanedanından 6. Midridat dönemine ait sikkelere rastlandı. Kurul kalıntılarının da yıkılan Pontus devletinin garnizon niteliğinitaşıyan son yerleşim birimlerinden biri olduğu belirlendi. Kazıların başladığı ilk günlerde yaklaşık 300 basamaklı merdiven gün ışığına çıkarılmış, kazı esnasında duvar örgüsü, seramik parçaları ve pişirilmiş topraktan çatı kiremitleri, tarihi dehliz ve su sarnıcı bulunmuştu. "PERS PONTUSU İLE YUNAN'IN PONTUS'U AYNI DEĞİL" Kurul kalesindeki kalıntılar ve bulunan sikkeler yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. 2500 yıl önce Pers hükümranlığı altındaki bölgenin Pontus eyaleti olduğunun ortaya çıkması, o dönemdeki Pontus ile günümüzde Yunanistan'ın savunduğu Pontus arasında bağ kurulmasına bilim adamları tepki gösterdi. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Demir, Kurul kalesi kazılarında ortaya çıkan kalıntıların Pontus değil, Pers dönemine ait olduğunu söyledi. Söz konusu arkeolojik alanın Pers devleti döneminden kaldığını vurgulayan Prof. Dr. Necati Demir, bahsedilen antik Pontus ile günümüzdeki Pontus'un birbiriyle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Prof. Dr. Necati Demir, "Kurul kayalarında yapılan kazılarla öne sürülen Pontus'un yakınzamanda ortaya çıkan Pontus ile hiçbir ilgisi yoktur. Yunanlılar, Etnik-i Eterya örgütünü kurup amaçları arasına Karadeniz Bölgesi'nde Yunanistan'a bağlı bir Pontus devleti kurmayı alınca Pontus kelimesini Perslerin kullandığını bilmiyorlardı. Dolayısıyla iki Pontus birbirine karıştı. Bu sikkelerle Yunanlıların hiçbir ilgisi yoktur. Konunun diğer bir yönü daha vardır. Bahsedilen Pers zamanında Pontus bölgesinin bayrağında 'ay ve yıldız' var idi. Bu da idarecilerin ve hakimiyetin Perslerde olduğu, ancakhalkının Türk olduğunu işaret etmektedir. Altını çizerek söylüyorum. Şimdiye kadar Karadeniz'in doğu kısmında Türklerin dışında kimse yaşamadı. Ağırlıklı nüfus hep Türklerdir" dedi. "PARA BU, HER YERDE ÇIKABİLİR" Kazılarda bulunan sikkelerin Pontus kralı 6. Midridat dönemine ait olup olmadığı konusunda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Necati Demir, "Alanım olmadığı için sikkelerin hangi döneme ait olduğunu bilmiyorum. Bununla birlikte beş on sikke ile orada Perslerin yaşadığı ortaya çıkmaz. Para, değişilir, alışveriş yapılır. Aynı sikke farklı coğrafyalardan da çıkabilir. Aynı sikkeler Merv'de de Pekin'de de çıkabilir, Roma'da da çıkabilir, Moğolistan'da da çıkabilir. Bu asla bir ölçüolamaz. Sikke orada çıktı diye kesin konuşulamaz" diye konuştu. Prof. Dr. Demir, 1800 yılına kadar Pontus meselesi diye bir konunun olmadığını, bu konunun tamamen Etnik-i Eterya adlı bir Yunan örgütünün ortaya attığı bir iddia olduğunu da sözlerine ekledi.
Resim
PONTUS, PERSLERİN EYALETİYDİ Tarihi bilgilere göre, Anadolu'da M.Ö. 1900-1200 yılları arasında hüküm süren Hititler, M.Ö.1200'lerde Friglerin akınları sonucunda yıkıldı. Anadolu'da, Amasya'yı da içine alan bir devlet kuran Friglerin egemenliği 500 yıl sürdü. Kısa bir süre için Amasya'ya hakim olan Kimmerler'in yerini M.Ö. 650'de Lidyalılar aldı. Lidyalılar ile Persler arasında M.Ö. 585'te yapılan savaştan sonra, Amasya Perslerin egemenliği altına girdi. Makedon Kralı Büyük İskender'in Perslere karşı kazandığı zaferden sonra anavatanıile ilişkileri kesilen Pers devletinin Pontus eyaletinin Valisi ve Pers hanedanından gelen 1. Mitridat, bağımsızlığını ilan ederek bölgede "Pontus Krallığı" adıyla bir devlet kurdu. Amasya'daki Kral Mezarlarının da bu devletin krallarına ait olduğu biliniyor.

Dön Klasik Arkeoloji