Forum ana sayfa Tarih Osmanlı Tarihi Osmanlı Padişahları osmanlı padişahları

osmanlı padişahları
Mesaj Cmt Haz 26, 2010 10:45 pm

Mesajlar: 118
Osmanlı padişahları, Osmanlı hanedanınıdan 36 padişah toplam 623 sene hüküm sürmüştür. İlk önce Bey diye adlandırılan padişahlar, 1383'den itibaren Sultan, 1517 tarihinden sonra da Sultan unvanına ek olarak Halife unvanını da taşımaya başlamışlardır.

Osmanlı padişahları tahta çıktıklarında yayımladıkları bir tür genelge olan Adaletnâme; kanunlara uyulması ve herhangi bir haksızlığa hiç kimsenin uğratılmaması konuları hakkında kaleme alınırdı.

Osmanlı Devleti İslam ile birlikte Türk-Oğuz törelerinden de oldukça etkilenmiştir. İslam dünyasında Siyasetname, Nasihatü'l-Mulük gibi eserlerle devlet yönetimi prensipleri konuşulmuş, yeni öneri ve çözüm yolları dile getirilmiştir. Osmanlı yönetim esasları da temel itibarı ile bu eserlerdeki felsefelerle büyük derecede ölçüşmektedir.

Allah'a tamamen, hükümdara da şartlı itaat etmek, İslam anlayışında olduğu gibi Türk adet ve geleneklerinde de varolan bir husus idi. Hükümdarların Allah'ın verdiği güç ile iktidara geldiği, iktidarın Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğu ve halkın hukuğa uymaları ile biat etmeleri gerektiği anlayışı, alimler tarafından benimsenmiş bir görüştü.

Osmanlı padişahları, Oğuzların Kayı boyuna mensuplardı. İlk kullandıkları mühürlerde Kayı boyunun ibaresinin bulunması bunun en açık delilidir. Osmanlının Kayı boyundan geldiğini sürekli belirtmesi ve bu türden politikalar izlemesi, özellikle Timur mağlubiyeti ve Fetret döneminde büyük yararlar sağlamıştır.

Padişahın resmi Adı Doğum tarihi Ölüm tarihi Babası Annesi Tahta geçişi Tahttan inişi
Osman Gazi 1258 1326 Ertuğrul Gazi Hayme Hatun 1299 1326
Orhan Gazi 1281 1360 Osman Gazi Mal Hatun 1326 1359
I. Murat 1319 ya da 1326 1389 Orhan Gazi Nilüfer Hatun 1359 1389
I. Bayezid 1360 1403 I. Murat Gülçiçek Hatun 1389 1402
I. Mehmet 1389 1421 I. Beyazıt Devlet Hatun 1413 1421
II. Murat 1404 1451 I. Mehmed Emine Hatun 1421
1446 1444
1451
II. Mehmed 1432 1481 II. Murad Hüma Hatun 1444
1451 1445
1481
II. Beyazıt 1447/48 1512 II. Mehmed Gülbahar Hatun 1481 1512
I. Selim 1470 1520 II. Beyazıt Gülbahar Hatun 1512 1520
I. Süleyman 1490 1566 I. Selim Ayşe Hafsa Sultan 1520 1566
II. Selim 1524 1574 I. Süleyman Hürrem Sultan 1566 1574
III. Murat 1546 1595 II. Selim Nurbanu Sultan 1574 1595
III. Mehmed 1566 1603 III. Murat Safiye Sultan 1595 1603
I. Ahmet 1590 1617 III. Mehmed Handan Sultan 1603 1617
I. Mustafa 1592 1639 III. Mehmed Belirsiz 1617
1622 1618
1623
II. Osman 1604 1622 I. Ahmet Haseki Sultan 1618 1622
IV. Murat 1612 1640 I. Ahmet Kösem Sultan 1623 1640
I. İbrahim 1616 1648 I. Ahmet Kösem Sultan 1640 1648
IV. Mehmet 1642 1693 I. İbrahim Turhan Hatice Sultan 1648 1687
II. Süleyman 1642 1691 I. İbrahim Saliha Dilaşub Sultan 1687 1691
II. Ahmet 1643 1695 I. İbrahim Hatice Muazzez Sultan 1691 1695
II. Mustafa 1664 1703 IV. Mehmet Emetullah Rabia Gülnuş Sultan 1695 1703
III. Ahmet 1673 1736 IV. Mehmet Emetullah Rabia Gülnuş Sultan 1703 1730
I. Mahmut 1696 1754 II. Mustafa Saliha Sultan 1730 1754
III. Osman 1699 1757 II. Mustafa Şehsuvar Sultan 1754 1757
III. Mustafa 1717 1774 III. Ahmet Mihrişah Sultan 1757 1774
I. Abdülhamit 1725 1789 III. Ahmet Rabia Sermi Sultan 1774 1789
III. Selim 1761 1808 III. Mustafa Mihrişah Sultan 1789 1807
IV. Mustafa 1779 1808 I. Abdülhamit Ayşe Seniyeperver Sultan 1807 1808
II. Mahmut 1785 1839 I. Abdülhamit Nakşidil Sultan 1808 1839
Abdülmecit 1823 1861 II. Mahmut Bezmialem Sultan 1839 1861
Abdülaziz 1830 1876 II. Mahmut Pertevniyal Sultan 1861 1876
V. Murat 1840 1904 Abdülmecit Şevkefza Sultan 1876 1876
II. Abdülhamit 1842 1918 Abdülmecit Tirimüjgan Sultan 1876 1909
V. Mehmet 1844 1918 Abdülmecit Gülcemal Kadın Efendi 1909 1918
VI. Mehmet 1861 1926 Abdülmecit Gulüstü Kadın Efendi 1918 1922

1922'de halife seçilen II. Abdülmecit Sultan değildir. Halifelik unvanı da 1924 yılında TBMM tarafından kaldırılmıştır.

Dön Osmanlı Padişahları

cron