Forum ana sayfa Tarih İslam Tarihi ABBASİLER DÖNEMİ

ABBASİLER DÖNEMİ

İslam tarihi hakkında genel bilgilerMesaj Cum Ara 17, 2010 5:01 am

Mesajlar: 36
Abbasilerin
başkenti
Bağdattır. Abbasiler 5 asırdan fazla halifeliği ellerinde tuttular.
Abbasiler siyasi alandan çok kültür ve medeniyet alanında gelişme gösterdiler. Zamanla siyasi hakimiyetleri zayıfladı ve Abbasi devletinin sınırları içinde yeni devletler ortaya çıkmaya başladı. Bu durumda Abbasi hükümdarının islam dünyasındaki siyasi hakimiyeti giderek sembolik bir hal almaya başladı.

Halifelik
1258'de
Moğolların Abbasi devletini yıkmasından sonra
Mısırdaki
Memlük Devletinde devam eti

Dön İslam Tarihi

cron