Forum ana sayfa Definecinin Bilmesi Gerekenler Haritalar Haritaların dili

Haritaların dili

Haritalar hakkında genel bilgilerMesaj Pzr Oca 27, 2013 1:53 pm

Mesajlar: 43
Çalışma Kağıdı

1. Kroki neye denir?
Yanıt: Bir yerin tam tepeden (kuş bakışı) görünümünün göz karan küçültülerek düzleme çizilmesidir

2. Bir ülkenin krokisi çizilebilir mi?
Yanıt: Bir ülkenin krokisi çizilemez. Bir sınıfın, bir odanın, bir binanın, sokağın, semtin krokisi çizilebilir.


3. Bir kroki üzerinde belirlenen iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzünde gerçek uzun-luğunun kaç kilometre ya da kaç metre olduğu hesaplanabilir mi?
Yanıt: Hesaplanamaz. Çünkü krokiler ölçekli çizim değildir

4. Bir bölgenin ya da bir ülkenin tam tepeden (kuşbakışı) görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme çizilmesiyle elde edilen şekle ne denir?
Yanıt: Harita denir.

5 Harita ile kroki arasındaki en önemli fark nedir?
Yanıt: Haritalarda ölçek kullanılması, krokilerde ise ölçek kullanılmamasıdır.

6. Haritaların çiziminde kullanılan küçültme oranına ne denir?
Yanıt: Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir.

7. Kaç çeşit ölçek vardır?
Yanıt: İki çeşit ölçek vardır.

8. Ölçek çeşitleri nelerdir? Adlarını yazınız. ı
Yanıt: Kesir ölçek ve çizgi ölçek.

9. Bir haritanın kesir ölçeğinin çizgi ölçek olarak eşiti yazılabilir mi?
Yanıt: Yazılabilir.

10. 1/100 000 ve 3/2 000 000
Yukarıda verilenlerden hangisi kesir ölçeği ifade eder?
Yanıt: Ölçeğin payı daima 1, paydası da 1'den büyük tam sayıdır. Bu nedenle
1/100 000 bir ölçeği ifade ederken 3/2 000 000 ölçeği ifade etmez.

11. 1/500 000 ve 1/1 500 000
Yukarıda iki farklı haritanın ölçekleri verilmiştir. Hangi ölçek daha büyüktür?
Yanıt: Paydası küçük olan ölçek büyüktür. Paydası büyük olan ölçek küçüktür. Buna göre 1/500 000 ölçeği 1/1 500 000 ölçeğinden daha büyüktür.
12. 1/800 000, 1/3 500 000
Yukarıda Türkiye'ye ait iki farklı duvar haritasına ait ölçek verilmiştir. Hangi ölçekli hari¬ta duvarda daha geniş yer kaplar?
Yanıt: 1/8000 > 1/3 500 000 olduğu için ölçeği 1/800 000 olan duvar haritası duvarda daha geniş yer kaplar.
13. 1 1___
400 000 900 000
Yukarıda aynı bölgenin iki ayrı haritasının ölçekleri verilmiştir. Hangi ölçekle çizilmiş olan haritada yer şekilleri daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir?
Yanıt: Ölçek büyüdükçe ayrıntı artar, ölçek küçüldükçe ayrıntı azalır. Paydası küçük olan ölçek, paydası büyük olan ölçekten büyüktür. Bu yüzden 1/400 000 ölçekli haritada yer şekilleri 1/900 000 ölçekli haritadan daha ayrıntılıdır.

14 Ölçeğin payındaki "1" neyi ifade eder?
Yanıt: ölçeğin paydasındaki 1, harita üzerindeki 1 cm'lik uzunluğu ifade eder.

15. Ölçeğin paydasındaki sayı neyi ifade eder?
Yanıt: Harita üzerindeki 1 cm'lik uzunluğun yeryüzünde gerçekte kaç cm olduğunu ifade eder. Ya da yer yüzündeki gerçek uzunluğun kaç kez küçültüldüğünü İfade eder.

16 Harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzunluğun gerçekte kaç cm veya kaç kilometre olduğunu bulmak İçin hangi formül kullanılır?
Yanıt: Gerçek uzunluk = Harita üzerindeki uzunluk x Ölçeğin paydası formülü kullanılır.

17. Ölçeğin açılımı nedir?
Yanıt Ölçek= Harita üzerindeki uzunluk
Yeryüzündeki gerçek uzunluk

18. Bir harita üzerindeki iki kent arasındaki yolun uzunluğu 2 cm ise bu yolun gerçek uzun¬luğunu bulmak için ne yapılmalıdır?
Yanıt: Harita üzerindeki 2 cm, ölçeğin paydası ile çarpı I mal id ir.

19- Bir çizgi ölçekte iki çentik arasındaki uzunluk daima 1 cm midir?
Yanıt: Çizgi ölçek üzerinde iki çentik arasındaki uzunluk daima 1 cm değildir. Ölçeğe göre değişir ___
20. Bir çizgi ölçek üzerinde, çentikler arasındaki uzunluklar birbirinden farklı olabilir mi?
Yanıt: Olamaz. Bir çizgi ölçek üzerinde çentikler arasındaki uzunluklar daima birbirine eşit olmalıdır. Örneğin bir çizgi ölçek üzerinde iki çentik arası 1 cm ise bütün çentikler arasındaki uzunluklar birer cm olmalıdır. Şayet iki çentik arasındaki uzunluk 2 cm ise diğer çentikler arasındaki uzunluklar da ikişer cm'dir.

21. Çizgi ölçekten yararlanarak harita üzerindeki iki kent arasındaki yolun uzunluğu hesap¬lanabilir mi?
Yanıt: Hesaplanabilir. Çizgi ölçek kesir ölçeğe göre gerçek uzunlukları hesaplama kolaylığı sağlar.

22. Marmara Bölgesi'nin ve Türkiye'nin 1/100 000 ölçekli haritaları ayrı ayrı çiziliyor Hangi haritada ayrıntılar daha fazladır?
Yanıt: Ölçekleri aynı olduğu için bu iki haritanın ayrıntıları gösterme gücü aynıdır.

23 Türkiye'nin ve Asya kıtasının 1/100 000 ölçekli haritaları iki ayrı kâğıda, kâğıtlarda boşluk kalmadan çiziliyor. Hangisi için kullanılacak kâğıdın boyutları daha büyüktür?
Yanıt: Asya kıtasının gerçek alanı Türkiye'nin gerçek alanından daha büyüktür. Her ikisi de 1/100 000 oranında yani aynı oranda küçültüldüğünden Asya kıtası için kullanılacak kâğıdın boyutları daha büyüktür.

24 Asya kıtasının ve Dünya'nın haritaları aynı büyüklükteki farklı iki kâğıda, kâğıtlarda boşluk kalmadan çiziliyor.
Hangisinin ayrıntıları gösterme gücü daha azdır?
Yanıt: Aynı büyüklükte olan I. kâğıda boşluk bırakmadan Asya, ikinci kâğıda Dünya haritası çizilmişse Asya'ya göre Dünya'nın daha çok küçültülmesi gerekir. Bu durumda büyük ölçekli olan Asya haritası olur. Asya haritasında ayrıntı daha fazla iken Dünya haritasın¬da ayrıntılar daha azdır.

25 İstanbul ile Sivas arasındaki yolun uzunluğu I. haritada 30 cm, II. haritada 120 cm göste¬rilmiştir. Hangi haritanın ölçeği daha büyüktür?
Yanıt: Ölçek büyüdükçe şekiller büyüdüğü için II. haritanın ölçeği daha büyüktür.

26 Sınıfımızın, okulumuzun ve okulumuzun bulunduğu semtin planlarını aynı büyüklükteki üç ayrı kâğıda, kâğıtlarda boşluk kalmadan çizersek hangisinde ayrıntıları gösterme gücü en az olur?
Yanıt: Okulumuzun bulunduğu semt. sınıfımızdan ve okulumuzdan daha büyük olduğu için sınıfımızın ve okulumuzun planlarını çizdiğimiz aynı büyüklükteki kâğıda sığdırabilmek için çok daha fazla küçültmemiz gerekir. Yani ölçeği daha küçük olur. Bu yüzden ayrın¬tıları gösterme gücü semtin planında daha az olur.

27 1/100 000 ölçekli bir haritada iki köy arasındaki uzaklık 16 emdir. Bu iki köy arasında yeryüzündeki gerçek kuş uçuşu mesafe kaç kilometredir?

Yanıt: Gerçek uzunluk = Harita üzerindeki uzunluk x Ölçeğin paydası
Gerçek uzunluk = 16 x 100 000 Gerçek uzunluk = 1 600 000 cm = 16 km'dir.
Alıntıdır
Nereye baktığın değil ne gördüğün önemlidir.

Yorumlar bilgilendirme amaçlıdır.

Mesaj Pzt Ara 21, 2015 11:55 am

Mesajlar: 2
I studied these materials to be used, making the throw in the future.


Dön Haritalar

cron